We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

U nikudy

by Nürnberg

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €4 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 40 Squall Recordings releases available on Bandcamp and save 70%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of King Weapon, Numb, Dark Water, Before Anything, Windswept and Cursed, Decay, Tyche, Nocturnal, and 32 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €45 EUR or more (70% OFF)

   

 • 'Nürnberg' Tape, Ltd. 24, clear dark green
  Cassette + Digital Album

  Includes unlimited streaming of U nikudy via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Intro 02:11
2.
U nikudy 02:29
Звычайная ноч стала аскепкамі, Нас асляпіла ўжо назаўжды. Мы заблукалі - паверылі вам, Пакінулі мроі ды вось мы адны. Забяры мяне адсюль, забяры. Я хачу з табою збегчы ў нікуды! Забяры мяне адсюль, забяры. Я хачу з табою збегчы ў нікуды! Жаўнеры кахання у марах жывуць, Іх асляпіла ўжо назаўжды. Кроплі надзеі, мора пакуты. З гэтым агнём разам і мы! Забяры мяне, забяры! Я хачу з табою збегчы, я хачу з табою збегчы. У нікуды! "To nowhere" Verse: The usual night became a splinters. We were blinded forever. We are lost - we believed in you. We left the dream - now we are alone. Chorus: Take me away from here, take it! I want to run away with you to nowhere! Take me away from here, take it! I want to run away with you to nowhere! Verse 2: Soldiers of love live in dreams. They were blinded forever. A drop of hope, a sea of suffering. We are with this fire. Chorus 2: Take me, take it! I want to run away with you, I want to run away with you. Going nowhere! «В никуда» Обычная ночь - стала осколками, Нас ослепило, уже навсегда. Мы заблудились - поверили вам, Оставили мечты и теперь мы одни. Забери меня отсюда, забери. Я хочу с тобой убежать в никуда! Забери меня отсюда, забери. Я хочу с тобой убежать в никуда! Солдаты любви - живут в мечтах, Их ослепило уже навсегда. Капли надежды, море страдания. С этим огнем вместе и мы! Забери меня, забери! Я хочу с тобой бежать, я хочу с тобой бежать. В никуда!
3.
Patanuć 02:51
Дзіўнае лета - позіркі ўніз, Стомлены выгляд, палкасць і боль. Не, не хвалюйся, не адшукаюць нас тут, Мы адны, мы не пыталі дазволу. Кветкі расталі - гэта параза, Іх ніяк немагчыма крануць. Кім мы былі, гэта ў мінулым, Страх прымушае нас патануць. "Be Drowning " Verse: Strange summer, we're looking down, Tired look, passion and pain. No, do not worry, they will not find us here, We alone - we did not ask for permission. Verse 2: Melted flowers - this is a defeat, They can not be touched. Who we were, it's in the past, Fear will make us drown. «Утонуть» Странное лето - взгляды вниз, Усталый вид, страсть и боль. Нет, не волнуйся, нас здесь не найдут, Мы одни - мы не спрашивали разрешения. Цветы растаяли - это поражение, К ним никак невозможно дотронуться. Кем мы были - это в прошлом, Страх заставляет нас утонуть.
4.
Los 02:27
Нас нарадзілі забіваць адзін аднаго, Нас зусім не навучылі любві. Мы не маглі гэта стрымаць, Наша сэрца - механізм, супакойся, мы жыццё пражылі. Усе словы прыгнятаюць нас: Яркі колер з тваіх воч растварыўся, знік і так раптоўна. Мы паляцелі ў нікуды, Але побач са мной ты - невядомае ўсё так цудоўна. Не ўбачыш вачыма, Ды не зведаеш страх. Пакуль трымаем наш лёс, У гэтых брудных руках. Што я магу прапанаваць? Толькі раю каб маглі мы зрабіць павольны крок складаны. Наш кожны шанец - гэта шлях, Да душы яго няма, там у нас даўно старыя раны. Усе твае спробы адхіляліся: Хацелась кінуць цела назаўжды ў гэты цёмны кут. Мне працягні сваю далонь - Будзем бегчы ў нікуды, і ніколі нас там не знайдуць. "Destiny" Verse: We were born to kill each other, No one taught us how to love. We can't restrain it, Our hearts is a mechanism. Calm down, Our life is over. All words oppressing us, Bright color of your eyes vanished and disappeared. Suddenly we flied to nowhere, We are together, all unknown is so beautiful. Chorus: You will not see it by the eyes, You will not experience the fear. While we are keeping our destiny, In our hands. Verse 2: What I can offer? I advise that we may make a slow difficult step. One our way is a one our chance, But there is no roads to the soul - there's only old wounds. All your attempts were rejected, I wanted to throw the body forever to the this dark corner. Stretch out your palm to me, We will go to nowhere, and no one will never find us there. «Судьба» Мы рождены для того, чтобы убивать друг друга, нас совсем не научили любви. Мы не могли это сдержать, Наше сердце - механизм, успокойся, мы уже прожили жизнь. Все слова нас угнетают: Яркий цвет твоих глаз, растворился, исчез. И так внезапно, мы полетели в никуда, Но рядом со мной ты - неизвестное все так прекрасно. Не увидишь глазами, Не испытаешь страх. Пока держим нашу судьбу, В этих грязных руках. Что я могу предложить? Советую только сделать сложный, медленный шаг. Наш каждый шанс - это путь, К душе его нет - там у нас давно старые раны. Все твои попытки отклонялись: Хотелось бросить тело навсегда в этот темный угол. Мне протяни свою ладонь - Будем бежать в никуда, и никогда нас там не найдут.
5.
Outro 01:50

credits

released January 8, 2018

All songs by Nürnberg (Minsk, Belarus)
Released by Squall Rec. 1/18

license

all rights reserved

tags

about

Squall Recordings Germany

DIY Tape Label

contact / help

Contact Squall Recordings

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like U nikudy, you may also like: